งานช่างเขียนแบบ

นครพนมวิทยาคม

บริหารวิชาการ น.พ.ว.

ประวัติ ผลงาน ผู้พัฒนา   

การเขียนแบบภาพออบลิค

การเขียนแบบภาพออบลิค

            รูปออบลิคเป็นแบบภาพสามมิติอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับรูปไอโซเมตริก ส่วนที่แตกต่างกันคือ  ภาพออบลิคจะแสดงด้านหน้าตรงๆ ส่วนด้านข้างจะทำมุม 45 องศา เพียงด้านเดียว คือด้านขวามือ  เนื่องจากภาพออบลิคแสดงด้านหน้าได้ชัดเจนดี  จึงนิยมเขียนภาพที่มีรายละเอียดด้านหน้ามาก ๆ

    ลำดับขั้นการเขียนแบบภาพออบลิค

    1.      ให้เขียนภาพด้านหน้าก่อน

    2.      ขีดเส้นด้านข้าง 45 องศา

    3.      ขีดเส้นตั้งฉากและเส้นระนาบให้ครบ

    4.      จะได้ภาพออบลิค

                 ข้อสังเกตในการเขียนแบบภาพออบลิค
                1.  มุมที่ใช้ในการเขียนแบบภาพออบลิคจะมีเพียง 2 มุมเท่านั้นคือ 45, 90  เส้นที่ขีดทำมุมด้านขวามือจะเป็นมุม 45 องศา  ส่วนเส้นที่ลากขึ้นหรือลากลงจะเป็นมุม 90 องศา
                2.  เส้นที่ขีดจะเป็นเส้นขนานกันโดยตลอดคือ เส้นที่ลากทำมุมด้านขวาก็จะขนานกันกับด้านขวา เส้นที่ลากด้านซ้ายเป็นเส้นระนาบ และเส้นที่ลากขึ้นหรือลงก็จะขนานกัน
                3.  การเขียนเส้นระนาบเส้นแรกควรให้อยู่ด้านล่างเพราะภาพที่เขียนจะอยู่ด้านบนและควรคำนึงถึงความสูงของภาพด้วย
                4.  ก่อนที่จะเขียนเส้นตั้งฉากจะต้องคำนึงถึงความยาวด้านหน้าของภาพด้วย

กลับหน้าหลัก | ด้านบน