กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส

Her - Herculis / HERCULES -The Hero

กลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส เป็นกลุ่มดาวที่ดาวฤกษ์ไม่สว่างมากนัก แต่สามารถหาได้จากกลุ่มดาวข้างเคียง โดยกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส อยู่ระหว่างกลุ่มดาวพิณ (Lyra) ซึ่งมีดาวสุกสว่าง คือ ดาววีกา (Vega) และกลุ่มดาวมงกุฏเหนือ (Corona Borealis) จะเจอสี่เหลี่ยมของกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส (the Keystone) ประกอบด้วยดาวเอตา, เซตา, เอ็บซิลอน และพาย (, , , )จะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของกลางเดือนมิถุนายน

 

- Ras Algethi, 3.1, Red เป็นดาวฤกษ์สีแดง เป็นดาวคู่แปรแสง ที่มีความสว่างปรากฏระหว่าง 3.0-4.0 โดยที่ดาวคู่ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีความสว่างปรากฏประมาณ 5.4 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 78 ปีแสง ชื่อดาว มาจากภาษาอารบิก หมายถึง "ศีรษะของผู้ยืนด้วยเข่า" (Head of Kneeler) เนื่องจากเฮอร์คิวลิสยืนย่อเข่าข้างหนึ่ง นั่นเอง

- Kornephoros, 2.77, Pale Yellow เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 2.77 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 148 ปีแสง

- Sarin, 3.14 เป็นดาวคู่ มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 3.14 และ 8.8 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 78 ปีแสง

- Her, 2.9, 5.5 เป็นดาวคู่ มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 2.9 และ 5.5 อยู่ห่างจากโลกเพียงประมาณ 30 ปีแสง

- Her, 3.16 มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 3.16 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 367 ปีแสง

M13 - The Great Hercules Globular Cluster, 5.9 มีชื่อว่า "The Great Hercules" เป็นกระจุกดาวเปิด ที่สามารถหาได้ง่าย มองเห็นได้โดยกล้องสองตา มีความสว่างปรากฏประมาณ 5.9 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 25,000 ปีแสง อยู่ที่ระยะประมาณ 1 ใน 3 ของระยะห่างจากดาวเอตา () ไปยังดาวเซตา () (Photo by: Yuuji Kitahara)

M13 เป็นกระจุกดาวที่นักดาราศาสตร์วิทยุ (The Radio Astronomer) เลือกที่จะค้นหา "สิ่งมีชีวิตนอกโลก" โดยใช้คลื่นวิทยุ ในการเฝ้าฟัง และส่งสัญญาณข้อความ "Arecibo Message" ตามโครงการ "ค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก" (The Search for Extraterrestial Intelligence: SETI)

นิทานดาว เฮอร์คิวลิส เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของชาวกรีก เฮอร์คิวลิสเป็นศิษย์ของม้าครึ่งคน (Centaurus) ได้รับมอบหมาย 12 ภารกิจจาก Eurystheus (King of Mycenae) (12-Near-impossible Labours) ซึ่งเป็นภารกิจที่ยาก แต่เฮอร์คิวลิสก็สามารถทำได้ทั้งหมด ท้ายสุดของชีวิต ต้องตายเนื่องจาก Deianira ผู้เป็นภรรยา หลงกล Nessus ซึ่งหลอกให้วางยาพิษ บนเชือกที่เฮอร์คิวลิสใช้ เมื่อเฮอร์คิวลิสตายแล้ว ร่างที่ถูกเผา ขึ้นไปอยู่บนภูเขา Olympus และกลายเป็นกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส โดยยืนย่อเข่าข้างหนึ่งไว้ เหนือหัวของ(กลุ่มดาว)มังกร (Drago


อ่านนิทานดาว เฮอร์คิวลิส (Hercules) ... คลิ๊กที่นี่ ...