กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

Aqr - Aquarii / Aquarius - The Water-Carrier

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สิบเอ็ด ของกลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างหายาก เนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์ดวงใด ในกลุ่มที่มีความสว่างปรากฏ สว่างกว่า 2.9 เลย คนโบาณ เห็นเป็นรูปคนแบกหม้อน้ำ กำลังเทน้ำลงในแม่น้ำ Fluvius Aquarii ซึ่งหมายถึง "the River of Aquarius" ซึ่งสายน้ำจะไหล ผ่านกลุ่มดาวปลาทางใต้ (Piscis Austrinus) ที่มีดาวฤกษ์สุกสว่างคือ ดาวโฟมาลออท (Fomalhaut) ขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนของปลายเดือนสิงหาคม ต้นเดือนกันยายน

 

- Sadalmelik, 2.96, Yellow เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.96 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 756 ปีแสง อยู่ในตำแหน่งไหล่ขวา ของคนแบกหม้อน้ำ ชื่อดาว มาจากภาษาอารบิก หมายถึง "ดาวโชคดีของกษัตริย์" (the Lucky Stats of the King)

- Sadalsuud, 2.91, Yellow เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.91 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 612 ปีแสง อยู่ในตำแหน่งไหล่ซ้าย ของคนแบกหม้อน้ำ ชื่อดาว มาจากภาษาอารบิก หมายถึง "โชคดีที่สุดของความโชคดี" (the Luckiest of the Lucky)

,,, - Aqr ดาวแกมมา, เซตา, เอตา และพาย เปนดาวฤกษ์ที่เรียงตัวกันเป็นรูปตัว Y อยู่ในตำแหน่งหม้อน้ำ (the Water Jar) โดยที่ดาวเซตา (-Aqr) ซึ่งอยู่ตรงกลาง เป็นดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่ มีความสว่างปรากฏ 4.3 และ 4.5 ตามลำดับ

M8

NGC7293 - The Helix Nebula, 6 เป็นเนบิวลาดวงดาว (Planetary Nebula) ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเราที่สุด มีความสว่างปรากฏประมาณ 6 มองเห็นได้ด้วยกล้องสองตา โดยจะมีขนาดปรากฏ ราวเส้นผ่านศูนย์กลาง ของดวงจันทร์ ห่างจากโลกประมาณ 300 ปีแสง (Photo by: )

นิทานดาว ชาวบาบิโลเนียนโบราณ ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตศักราช มองเห็นเป็นรูปหม้อน้ำ ที่มีน้ำล้นออกมา และแทนด้วยสัญลักษณ์ ของคนแบกหม้อน้ำ (Aquarius) ซึ่งในเดือนที่ 11 ของชาวบาบิโลเนียน (หรือระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในรอบปี ส่วนชาวอียิปต์โบราณ เห็นเป็นรูปเทพเจ้า Hapi ซึง่เป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นผู้ให้น้ำ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษบ์โลก