นิทานดาว (The Mythology)

กลุ่มดาวส่วนใหญ่ ถูกตั้งขึ้นเป็นชื่อภาษาละติน นิทานที่เกี่ยวข้อง จะมาจากเรื่องเทพปกรณัมของกรีก และโรมัน (Mythology) เรื่องส่วนใหญ่ ถูกเล่าด้วยนักเขียนหลายๆ คนจากทั้งกรีกและโรมัน ชื่อของเทพที่อยู่ในนิทาน บางครั้งจึงเป็นชื่อกรีก หรือโรมัน ตามแต่ว่านิทานเหล่านั้น ใครเป็นคนเล่า

นิทานที่นำเสนอในนี้ส่วนใหญ่ จะอิงกับหนังสือ Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes ของ Edith Hamilton ซึ่งจะอิงมาจาก นิทานของกวีชาวโรมัน ชื่อ Ovid เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีนักเขียนส่วนใหญ่ เป็นชาวกรีก ทำให้นิทานส่วนใหญ่ ใช้ชื่อกรีก และบางครั้ง ผู้อ่านอาจจะพบว่า เนื้อหาของนิทานต่างกัน อาจจะมีสาเหตุมาจาก แหล่งที่มาของนิทาน มาจากคนเขียนต่างๆ กันก็เป็นได้

นอกจากชื่อกลุ่มดาวแล้ว ยังมีชื่อภาษาอังกฤษ ของดาวเคราะห์ ที่เป็นชื่อละตินของเทพต่างๆ จึงจะมีการแนะนำตัวเทพต่างๆ ออกมาเรื่อยๆ เมื่อแนะนำตัวเทพ ซึ่งเป็นชื่อดาวเคราะห์ และดวงอาทิตย์แล้ว จะทยอยลง เรื่องของพระจันทร์ ของดาวเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทีหลัง

เรื่องใดที่ขอมาให้ลงเป็นพิเศษ ก็จะแทรกให้เป็นระยะๆ ถ้าไม่ยาวจนเกินไป นิทานเรื่องใดที่นำเสนอไป ที่มุมหน้าด้านขวามือจะเขียนบอกไว้ว่า [Latin (Greek)] จะหมายถึงชื่อที่ใช้ทั่วไป เป็นชื่อละติน ส่วนชื่อที่อยู่ ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) จะเป็นชื่อกรีกและ [Greek (Latin)] จะกลับกัน แล้วแต่ว่านิทาน อิงมาจากนักเขียนกรีกหรือโรมัน

 

นิทานดาว
กลุ่มดาว
Perseus: เจ้าชายเปอร์ซิอุส
Andromeda: เจ้าหญิงแอนโดรเมดา
เทพเจ้า Jupiter: เทพเจ้าแห่งเทพทั้งปวง
ม้าครึ่งคน (Centaurs): สัตว์ในเทพนิยาย
เฮอร์คิวลิส (Hercules): วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
อพอลโล (Apollo): เทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง
Aries: แกะ ที่มีขนเป็นทองคำ